Ang Pinakamahusay na Matatag na Bitamina C 3-O-Ethyl-L-ascorbic Acid sa Paggamit ng Cosmetic