Elafibranor (GFT505) Powder – Ang Bagong Gamot Para sa Pag-aaral ng Paggamot sa NASH