IDRA-21 Powder Dosis, Half-life, Mga Pakinabang, Side effects, at Review